Awaria sieci ciepłowniczej

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje , że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci ciepłowniczej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. dnia 24.02.2021 r. w godzinach od 7:30 do 17:00 będzie wstrzymana dostawa czynnika grzewczego na cele c.o. i c.w.u. na budynku Górna 10-16, Słowiańska 6a,7 -13, Słowiańska 1-6. Ogrodowa…

Ogłoszenie

Szanowni Państwo! Zgodnie z wprowadzeniem Regulaminu rozliczania kosztów ciepła zużytego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. w Polkowicach informujemy iż z dniem 01.01.2021 r. została wprowadzona zaliczka na poczet centralnego ogrzewania. Dotychczas naliczenia na poczet centralnego ogrzewania były dokonywane z dołu i rozliczane miesięcznie. Od dnia…

Zmiana odbioru bioodpadów w okresie jesienno-zimowym

Informujemy o zmianie częstotliwości odbioru bioodpadów w okresie jesienno-zimowym. Od 1 grudnia 2020 roku, zgodnie z uchwałą NR XV/70/20 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 5 listopada 2020 roku (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Dolnośl. 2020 r. poz. 6142), częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych w okresie jesienno-zimowym dla zabudowy wielorodzinnej będzie odbywać się z częstotliwością raz…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice  działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Żarska 10-16 w Polkowicach zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn. „Ekspertyza poprawności funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej i spalinowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonego w Polkowicach przy ul. Żarskiej 10-16”.

Do pobrania:

zaproszeniePobierz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Rynek 6, 59-100 Polkowice działając jako zarządca nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Żarska 10-16 w Polkowicach zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie: „Ekspertyza poprawności funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej i spalinowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonego w Polkowicach przy ul. Żarskiej 10-16”

Załączniki:1. Zaproszenie do składania ofert