Przeprowadzenie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków, mieszkań i lokali stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę.

Przeprowadzenie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków, mieszkań i lokali stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o.i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę