OGŁOSZENIE NAJMU LOKALU NA UL. RYNEK 6

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność handlowo-usługową, zlokalizowanego przy ul. Rynek 6 w Polkowicach.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie i regulamin Rynek 6 (POBIERZ)

Ogłoszenie najmu lokalu na ul. Rynek 2

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność handlowo-usługową, zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Polkowicach.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie i regulamin (POBIERZ)

Ogłoszenie na najem przy ul. Rynek 4a

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność handlowo-usługową, zlokalizowanego przy ul. Rynek 4a w Polkowicach.

 

Do pobrania (Kliknij, aby pobrać):

1.Ogłoszenie o przetargu Rynek 4a najem

2. Regulamin przetargu Rynek 4a najem

Ogłoszenie na najem przy ul. Rynek 6

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem 6 pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność, zlokalizowanego przy ul. Rynek 6 w Polkowicach.

Treść ogłoszenia i regulamin w załączniku.

 

Do pobrania( Kliknij, aby pobrać):

1. Ogłoszenie o przetargu najem Rynek 6

2. Regulamin przetargu najem Rynek 6

Ogłoszenia o przetargu na lokal użytkowy przy ul. Rynek 4a

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność
handlowo-usługową, zlokalizowanego  przy ul. Rynek 4a w Polkowicach.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu Rynek 4 a – POBIERZ (pdf)

2. Regulamin przetargu Rynek 4 a – POBIERZ (pdf)

Ogłoszenia o przetargu na lokal użytkowy przy ul. Rynek 6

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność,
zlokalizowanych  przy ul. Rynek 6 w Polkowicach.

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu Rynek – POBIERZ (pdf)

2. Regulamin przetargu Rynek 6 – POBIERZ (pdf)

Ogłoszenia o przetargu na ul. Rynek 2

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność, zlokalizowanych  przy ul. Rynek 2 w Polkowicach.

 

Do pobrania:

1. Pełna treść przetargu (POBIERZ)