INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE PN.: „ WYMIANA WODOMIERZY WRAZ Z PRZEŁOŻENIEM NAKŁADKI RADIOWEJ ORAZ WYMIANĄ ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH PRZY UL. BORÓWKOWEJ 9-19 I UL. CHOPINA 34-38 W POLKOWICACH.

Zamawiający Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania: „ WYMIANA WODOMIERZY WRAZ Z PRZEŁOŻENIEM NAKŁADKI RADIOWEJ ORAZ WYMIANĄ ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH PRZY UL. BORÓWKOWEJ 9-19 I UL.…