Bieżąca konserwacja i eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz konserwacja instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w obiektach stanowiących własność zamawiającego.

Bieżąca konserwacja i eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz konserwacja instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w obiektach stanowiących własność zamawiającego.

1.-Zaproszenie-do-składania-ofertPobierz

2.-Formularz-ofertowy-i-oświadczeniePobierz

3.-Projekt-umowy-wraz-załącznikamiPobierz

Zaproszenie do składania ofert cenowych Przeprowadzenie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków, mieszkań i lokali stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę.

Zaproszenie do składania ofert cenowych Przeprowadzenie przeglądów ochrony przeciwpożarowej oraz okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków, mieszkań i lokali stanowiących własność Polkowickiego TBS Sp. z o.o. i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę.

img-231201125923Pobierz