Zapytanie Ofertowe na zadanie pn.: „ Wymiana wodomierzy wraz z przełożeniem nakładki radiowej oraz wymianą zaworów odcinających na nieruchomościach przy ul. Borówkowej 9-19 oraz ul. Chopina 34-38 w Polkowicach” – ZMIANA

You are here:
Go to Top